четвъртък, 30 юни 2016 г.

Триизмерна реконструкция на укрепено селище "Градище", край град Габрово

Реконструирани са триизмерни модели на укрепено селище „Градище” край град Габрово, които включват: 45 жилищни сгради (броят им с допълнителни пристройки общо е 58), базилика, църква №2, U-образна кула, правоъгълна кула, надвратни кули, бастион, кула A, кула B, землен вал, крепостна стена в opus mixtum, второстепенна стена в opus implectum. Създадени са видео файлове включващи: кратка версия и филм с продължителност 19.50 минути, с подробно обяснение за развитието на селището в различните строителни периоди.


Кратка история за селището

Естествено укрепеното скално възвишение по горния басейн на река Янтра, в един планински район от вътрешността на провинция Долна Мизия се свързва с отбранителната зона в началото на IV в. като малък кастел, предназначен да охранява подстъпите на шипченския проход. Изграждането му съвпада със сведенията от изворите на археологическите паметници, свидетелствуващи за усилено крепостно строителство по лимеса и пътищата след първите варварски нашествия. От средата на същото столетие укреплението губи чисто военните си функции и придобива цивилен характер – прераства в едно укрепено селище от типа на по-малките градове. Неговото икономическо развитие и материална култура се проследяват по многобройните археологически находки. Това функционално разграничаване определя и първите два периода в неговото развитие. В оформените вече граници на селището се откроява и третия строителен период – след хунските опустошения от средата на V век, до неговото разрушаване и обезлюдяване в края на VI и самото начало на VII век. [Кина Койчева, Жилища от IV-VI в. на местността Градище край Габрово, Годишник на музеите от Северна България,Книга XVIII, Издателство „ПИК”, Велико Търново, 1992.] 


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.